Welkom bij White Lotus World Peace Buddhist Centre

White Lotus stelt zich ten doel een vreedzame samenleving en menselijk geluk te bevorderen door het beoefenen van algemeen menselijke waarden, zoals geduld, compassie, vriendelijkheid, verdraagzaamheid en integriteit.

De teachings van Yogi Lama Rigzin Choenyi Rangdrol Rinpoche maken ons bewust van onze houding en gedrag en onze mogelijke bijdrage aan een vreedzame samen-leving. Daarom is het van belang ons gedrag in ogenschouw te nemen inclusief ons denken, spreken en handelen en ons ervan bewust te worden, dat alles en ieder in deze wereld met elkaar verbonden is: zowel mensen, dieren en de natuur.
En onze verantwoordelijkheid te nemen om een positieve houding te ontwikkelen, zodat een opwaartse dynamiek naar een betere wereld ontstaat.

Door de realisatie van een lokaal boeddhistisch centrum kunnen nieuwe personen en groepen worden bereikt aan wie de universele waarden kunnen worden bijgebracht.

Voor meer informatie:
Stichting White Lotus World Peace Buddhist Centre

T. 085-0212084
E. contact@whitelotuswpc.com


Activiteiten:

White Lotus World Peace Buddhist Centre, T. 085-0212084, E. contact@whitelotuswpc.com
Copyright © 2018. Created by VDLX
White Lotus World Peace Buddhist Centre | Welkom Welkom bij White Lotus World Peace Buddhist Centre Boeddhisme, Boeddha, Lotus, White, India, Tibet, Lama, Yogi