White Lotus World Peace Buddhist Centre (WLWPBC) heeft de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) aangevraagd.

Daarvoor moet op het moment van de aanvraag duidelijk zijn dat WLWPBC voldoet aan de ANBI-eisen. (Mede) daarom wordt op onze website het volgende gepubliceerd, te weten:

1. Statuten

Hier vindt u de statuten

2. Huisregels

Hier vindt u de huisregels.

3. Doelstelling

Doelstellingen Stichting en (leef) projecten:

  • Speerpunten Stichting WLWPBC 2018
  • Speerpunten Stichting WLWPBC 2019


De primaire doelstelling is: het werven van fondsen, donateurs en gelden d.m.v. het organiseren van activiteiten en merchandising, met als doel om de in te richten projecten in staat te stellen zich volledig te richten op het uitvoeren van de beoogde kwalitatieve diensten. De Stichting onderhoudt en beheert de middelen en draagt zorg voor de gestelde kwaliteiten voor haar projecten.

4. Beleidsplan

Hier vindt u het beleidsplan

5. Namen van bestuurders

Het bestuur is samengesteld uit de volgende personen:

Voorzitter: Dhr. Ivan Rios Cerviño MSc
Penningmeester: Mr. Luuk de Ruijter
Secretaris: Mr. Luuk de Ruijter

Algemene bestuursleden:
Choenyi Rangdrol (tevens Oprichter)
Dhr. Vincent de Lange (adviseur)

6. Beloningsbeleid

De bestuursleden van een ANBI die het beleid bepalen mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld (artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de UR AWR 1994). Vooralsnog ontvangen de bestuursleden geen vergoeding voor gemaakte onkosten noch vacatiegeld.

7. Verslagen uitgeoefende activiteiten

Hier vindt u de uitgeoefende activeiten.

Activiteiten:

White Lotus World Peace Buddhist Centre, T. 085-0212084, E. contact@whitelotuswpc.com
Copyright © 2018. Created by VDLX
White Lotus World Peace Buddhist Centre | ANBI-status ANBI-status, ANBI, donatie, donateurs